بلاگ

بلاگ
مدیریت

کابل CCA و کابل CCC

کابل CCA مخفف Copper Clad Aluminum به معنای کابل آلومینیوم با روکش مس است. هادی کابلCCA از جنس آلومینیوم است که با روکشی از مس پوشانده شده است. این فرآیند به طور

آخرین محصولات

مدیریت

بست لوله فلکسی سفید سایز 21

بست لوله فلکسی سفید سایز 21 قابل استفاده برای نصب ونگهداری انواع لوله فلکسیبل فروشگاه اینترنتی سیبا  

مدیریت

بست لوله فلکسی سفید سایز 16

بست لوله فلکسی سفید سایز 16 قابل استفاده برای نصب ونگهداری انواع لوله فلکسی فروشگاه اینترنتی سیبا

مدیریت

بست لوله فلکسی سایز 29

بست لوله فلکسی سایز 29 قابل استفاده برای نصب ونگهداری انواع لوله فلکسی فروشگاه اینترنتی سیبا

مدیریت

بست لوله فلکسی سایز 25

بست لوله فلکسی سایز 25 قابل استفاده برای نصب ونگهداری انواع لوله فلکسی فروشگاه اینترنتی سیبا بست لوله فلکسی سفید سایز 21

مدیریت

بست لوله فلکسی سایز 21

بست لوله فلکسی سایز 21 قابل استفاده برای نصب ونگهداری انواع لوله فلکسی فروشگاه اینترنتی سیبا کم باکس 15*15